s e c o n d   l i f e   f o r   c l o t h e s


                   w a s t e   r e d u c t i o n


                                   c i r c u l a r i t y


Na het verlies van een dierbare sta je voor de moeilijke keuze afstand te doen van zijn of haar kledingstukken.


Deze keuze hoef je echter niet te maken; wij kunnen de mooie herinneringen aan je geliefde bundelen in een prachtig ontwerp.

Een kussen, deken of knuffel bijvoorbeeld die warmte en troost biedt in perioden van verdriet en gemis, gemaakt van de mooiste kledingstukkendie deze dierbare persoon graag droeg.


Elk jaar doneren wij een gedeelte van de opbrengst van de verkochte ontwerpen aan een mooi doel; dit jaar steunen wij 'Steun Fonds Slachtofferhulp' en met name 'afscheid en rouw in tijden van Corona'.

Voor meer info klik op het logo ->